Tên hệ thống: Hệ thống lọc phèn nước giếng sinh hoạt gia đình

Địa Chỉ: Vị Thủy, Hậu Giang

Công suất: 5 m3/ngày; 10 m3/ ngày.

Hệ thống 10 m3/ngày:

 

Hệ thống lọc phèn 5m3/ngày

Hệ thống lọc phèn 10 m3/ngày

 

 

Tin tức nổi bật khác