Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước uống nóng lạnh trường cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ

Địa chỉ: Cần Thơ

Công suất:

Tin tức nổi bật khác