Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước RO 500 lít/giờ tại công ty MeKong Cần Thơ

Địa chỉ: TP. Cần Thơ

Công suất: 500 lít/giờ

Hệ thống lọc 500 lít/giờ

Hệ thống lọc RO 500 lít/giờ

 

Tin tức nổi bật khác