Tên hệ thống: Hệ thống lọc phèn nước giếng sinh hoạt Trường mẫu giáo tư thục Sao Mai Cần Thơ

Địa chỉ: Cần Thơ

Công suất:

Tin tức nổi bật khác