Tên hệ thống: Hệ thống đóng chai 1000 lít/giờ

Địa chỉ: Đồng Tháp

Công suất: 1000 lít/giờ

Hệ thống RO 1000 lít/giờ

Tin tức nổi bật khác