Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước pha chế nuôi tôm giống con

Địa chỉ:

Công suất: 500 lít/ giờ

Tin tức nổi bật khác