Công trình lọc nước phèn cho trang trại nuôi gà

Công suất 20 m3/ngày đêm

 

bộ lọc phèn 20 m3/ngày đêm

Tin tức nổi bật khác