Tên hệ thống: Hệ thống đóng bình 750 lít/giờ

Địa chỉ: Cần Thơ

Công suất: 750 lít/giờ

 

 

Tin tức nổi bật khác