Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước đóng bình 750 lít/giờ của anh Khải Cần Thơ

Địa chỉ: Cồn Khương, TP. Cần Thơ

Công suất: 750 lít/giờ

hệ thống đóng bình 750 lít/giờ

hệ thống RO 750 lít/giờ

Tin tức nổi bật khác