Chi cục Hải Quan Sóc trăng

Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước giếng phèn dùng trong sinh hoạt

Công suất: 20 m3/ ngày

 

Tin tức nổi bật khác