Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước giếng phèn sinh hoạt của Công ty TNHH Dich Vụ Hàng Hải Hậu Giang

KCN Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Công suất: