Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước uống và sinh hoạt Công ty Cổ Phần Lilama 18

Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Công suất: 500 lít/ giờ

hệ thống ro 500 lít/ giờ

Tin tức nổi bật khác