Tên hệ thống: Hệ thống lọc phèn nước giếng sinh hoạt 

Địa chỉ: Hậu Giang

Công suất: 7m3/giờ

Tin tức nổi bật khác