Lọc nước uống tinh khiết RO gia đình

Công suất: 10 lít/giờ, 30 lít/giờ, 50 lít/giờ

Máy lọc nước RO công suất 10 lít/giờ

Máy lọc nước tinh khiết RO 30 lít/giờ

Máy lọc nước RO 50 lít/giờ

Máy lọc nước RO 10 lít/giờ kèm hệ thống lọc cặn 500 lít/giờ.