Tên hệ thống: Hệ thống lọc nước uống tại trường tiểu học Bình Minh

Địa chỉ: Bình Minh, Vĩnh Long

Công suất: