Tên hệ thống: Hệ thống xử lý nước nuôi tôm  tại Bạc Liêu

Địa chỉ: Bạc Liêu

Công suất: 500 lít/giờ

Hệ thống RO 500 lít/giờ

Tin tức nổi bật khác